Etablering av aksjeselskap

Etablering av aksjeselskap krever planlegging for å få et så godt utgangspunkt som mulig for at forretningen skal bli så vellykket som mulig. Det er dumt å komme på regnskapsmessige ting i ettertid som kan få betydning for driften av bedriften.
Ved etablering av aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital. Dette beløpet skal minimum være 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskudd må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for hjelp til etablering av aksjeselskap.

Ta høyere risiko med aksjeselskap

Etablering av aksjeselskap er en tjeneste vi utfører for våre kunder. Et aksjeselskap skiller seg fra et enkeltmannsforetak (enkeltpersonforetak) ved at aksjonærene kun kan tape aksjekapitalen ved en konkurs. Ingen av eierne har personlige forpliktelser for aksjeselskapets kunder ved opphør av driften. Ved etablering av aksjeselskap skyter aksjonærene inn egenkapital. Det er kun disse pengene som kan gå tapt. Denne reduserte risikoen sørger for at et aksjeselskap kan påta seg større risiko enn et enkeltpersonforetak.

Skal man ta lav risiko med sin næringsvirksomhet kan etablering av enkeltmannsforetak være et bedre valg.

I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital. Dette beløpet skal minimum være 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskudd må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.

Skatterådgivning - viktig ved etablering av aksjeselskap

Ved etablering av aksjeselskap er det viktig med god skatterådgivning. Planlegger bedriften godt kan det være mye penger å spare her. Bedriften kan få redusert skatt med tilpassning til eksisterende regelverk. IHS Revisjon & Regnskap AS gir skatterådgivning for våre klienter. I tillegg kontrollerer vi skatten for våre klienter og følger opp skattemyndighetene hvis vi oppdager feil.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for mer informasjon om skatterådgivning.