Skatterådgivning

Skatterådgivning er en tjeneste vi tilbyr våre kunder. Redusert skatt både for bedrifter og privatpersoner er mulig gjennom grundig planlegging og tilpassning til regelverket. Vi gir aktiv skatterådgivning og kontrollerer skatten for våre klienter. Hvis vi oppdager feil kan vi følge opp saken med skattemyndighetene.
Vi gir også skatterådgivning overfor skattemyndighetene ved klaging på skatteoppgjøret og krav om tilleggsskatt. Vi gir også skatterådgivning ved krav om straffeskatt.

Kontakt IHS Revisjon & Regnskap AS, for mer informasjon om skatterådgivning.