Regnskapstjenester - Vi kan tilby følgende tjenester

Regnskap

 • Bilagsbehandling
 • Remittering
 • Kontrollarbeid/avstemminger
 • Rapportering med kommentarer
 • Utarbeidelse/innsending av mva-oppgaver

Fakturering

 • Fakturering
 • Purring/renteberegning
 • Oversendelse inkasso

Lønn

 • Lønnskjøring m/lønnsslipper
 • Terminoppgaver forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
 • Inn-/utmelding arbeidstakerregisteret
 • Innsending sykemeldinger
 • Lønns- og trekkoppgaver

Årsoppgjør

 • Ligningsdokumenter
 • Offisielt regnskap med noteopplysninger
 • Bistand med årsberetning og nødvendige protokoller

Styrerådgivning

 • Styresekretær/føring av protokoller
 • Styrets plikter og ansvar
 • Praktisk styrearbeid
 • Regnskapet som styringsredskap
 • Strategi

Andre tjenester

 • Budsjettering
 • Firmaregistrering/selskapsetablering
 • Opphør/avvikling av selskap
 • Bistand ved møter
 • Andre administrative rutiner på forespørsel

I tillegg til konkurransedyktig pris var en rask og smidig overgang viktig for oss når vi hadde behov for å skifte regnskapsfører, påpeker.

Toril Hernandez Glitre Zoo AS.