Revisjon - Vi tilbyr følgende revisjonstjenester

Revisjon og bekreftelser

  • Lovpålagt revisjon av årsregnskap
  • Begrenset revisjon av delårsregnskaper
  • Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet

Andre attestasjoner

  • Attestasjon av redegjørelser og kapitalinnskudd, fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer i tråd med selskapslovgivningen
  • Attestasjon av ligningspapirer

Øvrig bistand

  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner

"Konkurransedyktig pris var en forutsetning for meg ved skifte av revisor"

Øyvind Kaul Kragerud Advokatfirmaet Kragerud & Co

Fyll ut skjema under og få gratis og uforpliktende tilbud på revisjon- og regnskapstjenester idag!